Skip to content

Monthly Archives: oktober 2016 - 2. page

Möte om att bevara gården – tack till alla som kom!

Tack till alla som kom till dagens möte som handlade om förslaget till kultur- och fritidsnämnden att lägga ner bidraget till 4H-gårdarna i Gunnesbo och Nöbbelöv. Här kommer korta anteckningar från mötet.

img_27381

Hanna Savola (kassör) informerade om att 4H har ett avtal som gäller även för 2017. Det finns dock en risk att kommunen fattar beslut om att lägga ner bidraget för år 2018 och framåt. Därför ska vi göra allt vi kan för att kommunicera varför det är så viktigt att ha 4H-gården kvar.

 

Gruppen var överens om att det är tråkigt att man tar bort från en förening med djur- och naturfokus vars medlemmar till övervägande del är unga tjejer. Vi var också överens om att det finn en stor utvecklingspotential för gården och flera personer uttryckte vilja att engagera sig.

 

Följande förslag diskuterades:

  • Bjuda in politiker till 4H-gården för att berätta om gårdens verksamhet som är mycket bredare än vad många tror (t.ex. besöks gården av unga, vuxna och äldre). Förklara den samhällsnyttan (t.ex. i form av bättre hälsa) som gården skapar. (på gång)
  • Nya sponsorer: Vi kan tillsammans försöka hitta fler sponsorer till djuren och investeringar i utrustning men även till projekt som utvecklar gårdens verksamhet. Alla kan höra av sig till sina företagskontakter för att fråga om de vill sponsra gården. Styrelsen tar fram en lista av vad som kan sponsras om det är så företaget i fråga vill sponsra en särskild investering, djur eller aktivitet.
  • Befintliga sponsorer: Det finns befintliga företagssponsorer som gården redan för diskussionerna med om ett djupare samarbete.
  • Vi kom överens om att göra namninsamling på webben
  • Nya aktiviteter: Makers space, dans, målarkurser, samarbete med fler föreningar, julbasar, loppisar, seniorkurser, examensarbetare eller forskare som forskar om gårdens hälsovinster/samhällsnytta, kaféverksamhet, fritidsklubb på gården igen, crowd funding

 

Hör av dig om du vill engagera dig i något av ovanstående eller något annat!

 

Styrelsen kallar till nytt möte som är öppet för alla så kan vi fortsätta utveckla gården tillsammans!

Viktig info om fortsatt verksamhet på Gunnesbo 4H gård

Gunnesbo 4H driver djurgården på Gunnesbo Gård. Huvuddelen av medlemmarna är yngre tjejer som kommer till gården efter skolan för att leka, umgås, delta i gårdens aktiviteter och ta hand om gårdens djur. Dessutom har många medlemmar egna kaniner på gården.
Gården har en stor betydelse för stadsdelen. Verksamheten är öppen för alla och är därmed ett naturligt utflyktsmål och en trygg träffpunkt för alla som vill besöka gården. 4H gården är särskilt uppskattat av barn och unga och deras föräldrar, förskolegrupper och skolklasser, personer med speciella behov och äldre och bidrar till ökad gemenskap i stadsdelen. Gården erbjuder framförallt en meningsfull fritid, utan prestationskrav men med många möjligheter.
Gården har under många år haft ett bra samarbete med Kultur- och fritidsnämndens fritidsgård. Fritidsgårdens verksamhet har nu överförts till ett av skolan bedrivet fritidshem och vi utgår ifrån att samarbetet med skolans fritidshem kommer att bli lika givande som det tidigare samarbetet med fritidsgården.
För närvarande får klubben ett avtalsbidrag och som motprestation ska klubben även driva en öppen verksamhet (dvs. man behöver inte vara medlem för att besöka gården). Men enligt uppgift kommer ett förslag att läggas på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 oktober om att dra in detta avtalsbidrag. Klubben har i dagsläget inte hört något om att detta bidrag ska ersättas av något annat bidrag från exempelvis skolan.
OM BIDRAGET FÖRSVINNER OCH INTE ERSÄTTS AV ANDRA PENGAR KOMMER KLUBBEN INTE ATT KUNNA FORTSÄTTA SIN VERKSAMHET!
Om du vill att verksamheten ska fortsätta vill vi gärna att du agerar för detta nu! Boende, barn/ungdomar och deras föräldrar kan ju påverka på olika sätt genom kontakt med politiker, massmedia osv.
För att diskutera vad som kan göras, samordna insatser och visa att vi anser verksamheten är viktig kallar vi till en träff på lördagen den 8 oktober från kl. 10.00 till kl. 11.00 på Gunnesbo 4H gård.

 

Alla som bryr sig om gården är varmt välkomna! Vi bjuder på mackor och fika.

 

Mvh,
Gunnesbo 4H gårds styrelse genom Hanna Savola i Gunnesbo 4H-klubb

Kontakt:
gunnesbo4h@skanes4h.se
hsavola@yahoo.se
Mob: 0736 227663