Skip to content

Viktig info om fortsatt verksamhet på Gunnesbo 4H gård

Gunnesbo 4H driver djurgården på Gunnesbo Gård. Huvuddelen av medlemmarna är yngre tjejer som kommer till gården efter skolan för att leka, umgås, delta i gårdens aktiviteter och ta hand om gårdens djur. Dessutom har många medlemmar egna kaniner på gården.
Gården har en stor betydelse för stadsdelen. Verksamheten är öppen för alla och är därmed ett naturligt utflyktsmål och en trygg träffpunkt för alla som vill besöka gården. 4H gården är särskilt uppskattat av barn och unga och deras föräldrar, förskolegrupper och skolklasser, personer med speciella behov och äldre och bidrar till ökad gemenskap i stadsdelen. Gården erbjuder framförallt en meningsfull fritid, utan prestationskrav men med många möjligheter.
Gården har under många år haft ett bra samarbete med Kultur- och fritidsnämndens fritidsgård. Fritidsgårdens verksamhet har nu överförts till ett av skolan bedrivet fritidshem och vi utgår ifrån att samarbetet med skolans fritidshem kommer att bli lika givande som det tidigare samarbetet med fritidsgården.
För närvarande får klubben ett avtalsbidrag och som motprestation ska klubben även driva en öppen verksamhet (dvs. man behöver inte vara medlem för att besöka gården). Men enligt uppgift kommer ett förslag att läggas på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 oktober om att dra in detta avtalsbidrag. Klubben har i dagsläget inte hört något om att detta bidrag ska ersättas av något annat bidrag från exempelvis skolan.
OM BIDRAGET FÖRSVINNER OCH INTE ERSÄTTS AV ANDRA PENGAR KOMMER KLUBBEN INTE ATT KUNNA FORTSÄTTA SIN VERKSAMHET!
Om du vill att verksamheten ska fortsätta vill vi gärna att du agerar för detta nu! Boende, barn/ungdomar och deras föräldrar kan ju påverka på olika sätt genom kontakt med politiker, massmedia osv.
För att diskutera vad som kan göras, samordna insatser och visa att vi anser verksamheten är viktig kallar vi till en träff på lördagen den 8 oktober från kl. 10.00 till kl. 11.00 på Gunnesbo 4H gård.

 

Alla som bryr sig om gården är varmt välkomna! Vi bjuder på mackor och fika.

 

Mvh,
Gunnesbo 4H gårds styrelse genom Hanna Savola i Gunnesbo 4H-klubb

Kontakt:
gunnesbo4h@skanes4h.se
hsavola@yahoo.se
Mob: 0736 227663

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *