Skip to content

Monthly Archives: december 2016

Bevara Gunnesbo 4H – skriv på uppropet

Kampen för Gunnesbo 4H gård i Lund är inte över än. Den 9e januari kommer Kultur- och Fritidsnämnden återigen att ta upp olika sparåtgärder och bland dessa finns att ta bort bidraget för 4H gårdarna i Lunds kommun. Sparåtgärden skulle börja gälla från 2018. Vänligen skriv på uppropet så att vi kan ta den till politikerna med dubbelt så många namn som nu. Vi förstår att situationen i kommunen är ansträngd men det minsta politikerna kan göra är att ha en dialog med 4H gårdarna inför ett beslut som skulle ha en så pass stor påverkan på vår verksamhet (inbjudan kommer strax). Vi vill ha möjligheten att presentera våra framtidsplaner och verksamheten som den ser ut idag. Det är många månader kvar till 2018 och efter alla dessa år som vi samarbetat med kommunen känner vi att vi förtjänar ett transparent och demokratiskt bemötande av politikerna innan några beslut fattas. Klicka på länken nedan och skriv på om du tycker det samma!

http://www.skrivunder.com/bevara_gunnesbo_4h