Skip to content

Möte om att bevara gården – tack till alla som kom!

Tack till alla som kom till dagens möte som handlade om förslaget till kultur- och fritidsnämnden att lägga ner bidraget till 4H-gårdarna i Gunnesbo och Nöbbelöv. Här kommer korta anteckningar från mötet.

img_27381

Hanna Savola (kassör) informerade om att 4H har ett avtal som gäller även för 2017. Det finns dock en risk att kommunen fattar beslut om att lägga ner bidraget för år 2018 och framåt. Därför ska vi göra allt vi kan för att kommunicera varför det är så viktigt att ha 4H-gården kvar.

 

Gruppen var överens om att det är tråkigt att man tar bort från en förening med djur- och naturfokus vars medlemmar till övervägande del är unga tjejer. Vi var också överens om att det finn en stor utvecklingspotential för gården och flera personer uttryckte vilja att engagera sig.

 

Följande förslag diskuterades:

  • Bjuda in politiker till 4H-gården för att berätta om gårdens verksamhet som är mycket bredare än vad många tror (t.ex. besöks gården av unga, vuxna och äldre). Förklara den samhällsnyttan (t.ex. i form av bättre hälsa) som gården skapar. (på gång)
  • Nya sponsorer: Vi kan tillsammans försöka hitta fler sponsorer till djuren och investeringar i utrustning men även till projekt som utvecklar gårdens verksamhet. Alla kan höra av sig till sina företagskontakter för att fråga om de vill sponsra gården. Styrelsen tar fram en lista av vad som kan sponsras om det är så företaget i fråga vill sponsra en särskild investering, djur eller aktivitet.
  • Befintliga sponsorer: Det finns befintliga företagssponsorer som gården redan för diskussionerna med om ett djupare samarbete.
  • Vi kom överens om att göra namninsamling på webben
  • Nya aktiviteter: Makers space, dans, målarkurser, samarbete med fler föreningar, julbasar, loppisar, seniorkurser, examensarbetare eller forskare som forskar om gårdens hälsovinster/samhällsnytta, kaféverksamhet, fritidsklubb på gården igen, crowd funding

 

Hör av dig om du vill engagera dig i något av ovanstående eller något annat!

 

Styrelsen kallar till nytt möte som är öppet för alla så kan vi fortsätta utveckla gården tillsammans!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *