Skip to content

nattvandring

Att nattvandra är att bry sig

På den senaste tiden har Gunnesbo och Nöbbelöv blivit utsatta för mycket skadegörelse. Därför vill Gunnesbo 4H hjälpa sprida ordet om ett bra initiativ för att komma ikapp med problemen: Nattvandrarnas infomöte äger rum på Bostället, fredagen den 23 maj kl. 19. Infodelen av mötet tar cirka 30 minuter. Fritid Gunnesbo Nöbbelöv bjuder på grillkorv och Räddningstjänsten Syd finns på plats, visar upp sin utrustning och man får prova på att släcka eld.

Mer info: gunnesbo-nobbelov@nattvandring.nu eller www.nattvandring.nu