Skip to content

Lunds Bois

Ombyggnad av Gunnesbo gård

Den mest synliga ”händelsen” på gården just nu är Lunds kommuns satsning på att utveckla Gunnesbo gård. Vi tror att, när färdigt, kommer ombyggnaden att ge ett stort lyft för hela gården och planerar nu för en del roliga och utvecklande aktiviteter under 2013.
För 4H gård innebär den pågående ombyggnationen av gården att personalen och helgmatare på 4H i fortsättningen kommer att ha tillgång till ett litet kök, kontor, toalett och dusch och att det nuvarande kontoret så småningom kommer att byggas om till ett klubbrum för medlemmarna.