Skip to content

karta

Här finns vi

Vi finns i Gunnesbo, i nordvästra delen av Lunds tätort, bara ett stenkast från Nova Lund och Mobilia. Bakom gården ligger Nöbbelövs Mosse. Mossen är ett populärt närrekreationsområde och värdefullt för floran och faunan med tidvis stora mängder rastande änder och vadarfåglar.

Cykel/till fots: Från Lund C, cykla över Kung Oscars bron. Sväng höger till cykelvägen direkt efter bron. Följ cykelvägen förbi Oscarshems koloniområde till Gunnesbo. Gården ligger vid Rudeboksvägen bakom Alfa Laval.
Tåg: Tågförbindelse från Malmö och Helsingborg till Gunnesbo 2-3 gånger om timmen.
Buss: Buss 4 från Botulfsplatsen via Lund C mot Gunnesbo. Stig av vid ”Gunnesbo gård” (hållplatsen heter så).
Bil: Sväng mot Gunnesbo från Norra Ringen. Sväng vänster till Vårbruksvägen (vid Alfa Laval). Sväng höger till Nöbbelövs Mossaväg och därefter höger mot fotbollsplanen (skyltad ”Gunnesbo gård”). Parkera på den stora parkeringen vid fotbollsplanen. Gården ligger precis framför dig, ingång till våra stallar är via innergården.