Skip to content

grisen Eddy

Djurprojekt finansieras av PostkodStiftelsen

Gunnesbo 4H gård skickar varma jultankar till Postkodsstiftelsen. Stiftelsen har nämligen beviljat 20,000 kr till projektet God Djurhållning på Gunnesbo 4H gård. Vi kommer att använda pengarna åt att rusta upp staketet i gris-, och fårhagarna direkt bakom stallbyggnaden. Åtgärder inne i stallarna ingår också i projektet. Om du är en duktig snickare (hemma eller yrkes, spelar ingen roll) or har tid och lust att hjälpa till är du välkommen att kontakta gunnesbo4h@skanes4h.se eller ringa Hanna på 0736 227663.

Gården drivs ideellt med stöd av Lunds kommun. Det är dock alltid kämpigt med gårdens ekonomi eftersom djurhållning inte är gratis. Detta innebär att ju fler som kan engagera sig ideellt desto finare gård får vi! Tack för ditt engagemang!